תקנון | ענת אלקין
המרכז לבריאות
ואסתטיקה רפואית
שיער | פנים | גוף
RU
phone6, phone, contact, telephone, support, call
5354*
Hair Solution

60 תשלומים
במימון בהוראת קבע
מרכז בריאות
ואסתטיקה רפואית
טיפולי שיער
טיפולי פנים
טיפולי גוף
מאמרים
Full Lashes
זקן וגבות

תקנון

אופן ההשתתפות ברכישת מוצרנו. 
1. במשך הליך ההרשמה ימלא כל משתתף את כתובת הדוא"ל  לאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'. 
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" . 
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה נתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה והתשלום ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבינו וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור "הכרטיס שלי" באתר, תוך 24 שעות.
5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבינו יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה 
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות שלנו לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . 
9. מבצע הפעולה יחשב כזוכה רק בתנאי שעמד בכל תנאי התקנון ורק לאחר אימות ובדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה והתשלום מהן.

ביטול/שינוי עסקה.
1. בשל שיטת המכירה הנהוגה באתר לא ניתן לבטל או לשנות את סוג המוצר לאחר הרכישה ביטול ע"י האתר, שינוי מוצר טלפונית בלבד עם קוד רכישה.
2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק). 
3.לא ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק במקרה והלקוח לא קיבל את המוצר, וכן בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל אמיר בצר מבעלי החברה. amirbtz@gmail.com
5. תקנות הגנת הצרכן מדגישות כי תוספי תזונה ותרכובות צמחים בהתאמה אישית אין זיכוי כספי כלל.
 
אספקת המוצרים 
1. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לסניף הדואר הקרוב תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. 
2. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
חברתנו לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. 
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית חברתנו יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א- ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. 
 
דמי משלוח 
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בדף המכירה וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .
3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .
 
אבטחת מידע ופרטיות
1.hair solution נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן.
במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. hair solution מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
4.hair solution ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז hair solution שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית.
5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם hair solution.
6. רישומי המחשב של hair solution בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

אמינות בחברת hair solution.
1. hair solution מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה hair solution לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר. 
2. לכל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות קיים תיעוד מלא.
 
אחריות שמירת הנתונים.
1. hair solution נוקטת בכל אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת hair solution ו/או הנובעות מכח עליון, hair solution לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
2. המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר הינם בבעלות ואחריות hair solution ונמצאים באחריותם הבלעדית , אלא אם כן נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים טיבם ואיכותם נמסרו ע"י hair solution ונמצאים באחריותה הבלעדית והמלאה.
3. hair solution ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך הרכישה ו/או כל הליך אחר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, 
4. hair solution כותבת ו/או עורכת את המלל ו/או את תוכנו של האתר. 
 
טיפול לשיקום שיער דליל:
הטיפול הוא טיפול כללי ולא עיסקה מתמשכת הטיפול הוא כ-20 מפגשים הבונים את מכלול הטיפול, הטיפול כולל מיקרו הזרקות (מזותרפיה) וגורם לכאב סביר. תוספי תזונה ירכשו בנפרד.

החומרים המיוצרים לטיפול הן תרכובות צמחים בהתאמה אישית וכי חצי מעלות הטיפול הוא יצור החומר.

התרכובות הינם חומר מתכלה ובעל תוקף של מספר חודשים, לאחר חתימת החוזה במפגש ראשון תתבצע הזמנה של החומר לכל תקופת הטיפול וגם במקרה והמטופל לא ביצע את הטיפול בפועל יאלץ לשלם את עלות החומר לקרקפת.

לאחר התחלת המפגש הראשון לא יהיה ניתן לקבל זיכוי כספי כלל ובמקרה והמטופל יחליט לעזוב יאלץ לשלם את חצי עלות הטיפול ומספר המפגשים שבוצעו בפועל לפי 850 שח+מע"מ למפגש. על המטופל להתמיד בהמלצות התזונה ושינוי האורח חיים המותאם לו. ביכך שהטיפול אינבידואלי לא ניתן להבטיח תוצאות טיפוליות.

בנוסף ישלם עבור ייעוץ 250 שח, שמפו בעלות 100 שח ופיענוח בדיקות הדם, סריקת מערכות בגלובל דיאגנוסטיק והמלצות תזונתיות בהתאמה אישית וייעוץ נטורופתיה קלינית בעלות 1700 שח.

בסוף הטיפול המטופל יקבל תרכובת שימור לבית וחייב לבצע שימור על פי הוראות המטפל. ואם לא יבוצע שימור מצב השיער יחזור לנשירה שיער, תיהיה נסיגה והשיער הידלל.

שונות
התקנון נכתב ביום 17/9/12 וניתן לשינוי בכל עת ע"י hair solution על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
חברת hair solution מאחלת לכם רכישה מהנה והמון בריאות.

* המוצרים ברישיון משרד הבריאות
 
 
יצירת קשר
5354*
נשמח לעמוד לשירותכם:
מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

סניף מרכז:
יגאל אלון 157, ת"א
בית פנינת האילון כניסה ב קומת קרקע
סניף בשרון:
רפפורט 3 קניון כפר סבא הירוקה, שר"פ 
רופאים מומחים קומה 11

סניף צפון:
התבור 9 , אורות הירוקה, אור עקיבא
סניף דרום:
שדרות ירושלים 18, אשדוד, קומה 5
דלת מימין בניין
k-towers
(סניף זה כרגע לא פעיל)

* המידע הכתוב באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי